Při objednávkách nad 1500 kč poštovné zdarma!
Dárek ke každé objednávce nad 500 Kč
Mail
info@glowup.cz

Pište kdykoli

Domů / Reklamace

Reklamace

Reklamační řád

 

 
Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu glowup.cz od naší společnosti

 
podle §4 Adresa: MPdesign s.r.o.

                             Glowup.sk
                             Májová 1664
                             022 01 Čadca, Slovensko

                             IČO:50397028
                             DIČ: 2120313602
                             IČ DPH: SK2120313602

Adresa pro doručování: MPdesign s.r.o.

                                       Glowup.sk
                                       Májová 1664
                                       022 01 Čadca

                                       IČO:50397028
                                       DIČ: 2120313602
                                       IČ DPH: SK2120313602

                                       
Kontaktní e-mail: info@glowup.sk

 


REKLAMAČNÍ PROTOKOL naleznete ZDE.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY naleznete ZDE.

 


1. Za jaké vady zboží zodpovídáme?


Jako prodávající zodpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí:

 

 • má vlastnosti, které mezi námi byly sjednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;  
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; (Pokud není kontaktujete nás na emailu: info@glowup.sk)
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 • zboží se hodí k účelu, který uvádíme nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
 • za chybu zboží je také považována situace, kdy vám dodáme jiné zboží, než jaké bylo mezi námi dohodnuto; (Pokud se tato situace stane, ihned nás kontaktujte na: info@glowup.cz)Spotřebitelům dále zodpovídáme za to, že se tyto chyby nevyskytnou v záruční době. Pokud nejste spotřebitelem, není vám zákonná záruční doba podle článku 2 poskytována. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.

Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele poskytujeme záruku za jakost pro podnikatele a právnické osoby v délce 3 měsíců od převzetí zboží, pokud není na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena kratší záruční doba. V případě, že se vada vyskytne v závislosti na porušení některé z našich povinností, patří vám práva z vadného plnění i v takovém případě.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 

 

2. Jaká je zákonná záruční doba?

U nepoužitého spotřebního zboží činí zákonná záruční doba pro spotřebitele čtyřiadvacet měsíců od převzetí zboží, pokud není na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.

 3. Jaká práva z vadného plnění máte?

Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117 a § 2165 až 2174.

A.) V případě, že vada zboží existovala nebo má za to, že existovala již při převzetí zboží, patří vám níže uvedená práva z vadného plnění.

 


Pokud je chyba zboží podstatným porušením smlouvy, patří vám tato práva z vadného plnění:

 

 •     odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 •     odstranění vady opravou věci;
 •     přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
 •     odstoupení od smlouvy.


 

V případě podstatného porušení smlouvy nás při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady informujte o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili. Upozorňujeme vás, že pokud tak neučiníte, budou vám patřit jen ty práva, která by vám patřila při nepodstatném porušení smlouvy. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

Pokud v přiměřené lhůtě vadu zboží neodstraníme, můžete požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit.

 


Pokud je chyba zboží nepodstatným porušením smlouvy, můžete požadovat:

 

 •   odstranění chyby; nebo
 •   přiměřenou slevu z kupní ceny


 


V případě, že chybu zboží neodstraníme včas nebo odstranění chyby odmítneme, můžete požadovat slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

 

 

 

Berte na vědomí, že zatímco neuplatníte své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy, jsme oprávněni dodat vám chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).


Výměnu zboží nebo odstoupení nelze požadovat v případě, že nemůžete věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji dostali. To neplatí v případě, že:

 •  došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 •  jste použili věc ještě před objevením vady;
 •  jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím; nebo
 •  jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji nebo pozměnily věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen        zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výšky, ve které jste měli z použití věci prospěch.


 
B.) Pokud se vada spotřebního zboží vyskytne v záruční době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží u spotřebitele, nebo v záruční době tří měsíců od převzetí zboží u podnikatele, kterému poskytujeme záruku za jakost, patří vám níže uvedená práva z vadného plnění:

 

1.) právo na výměnu zboží máte v případě, že:

 

 • zboží během záruční doby ztratí některou z vlastností uvedených v článku reklamačního řádu a není to vzhledem k povaze vady neúměrné;
 • je vada neodstranitelná
 • zboží nelze řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo
 • se na zboží vyskytne větší počet vad.


Výměnu zboží nemůžete požadovat v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytujících vady. V takovém případě máte právo na bezplatné odstranění vady.

 


 

2.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny máte v případě, že:

 

 •     nevyberete právo na odstoupení od smlouvy, výměny vadného zboží
 •     nejsme schopni zboží nebo jeho součást vyměnit nebo opravit (například zboží se již nevyrábí);
 •     nezjednají nápravu v přiměřené době, nebo v případech, kdy by vám zajištění nápravy působilo značné problémy; nebo
 •     věc má vadu, ze které jsme zavázáni, a jde o věc prodávanou za nižší cenu.
3.) právo na odstoupení od smlouvy máte v případě, že:
 

 •     je vada neodstranitelná;
 •     zboží nelze řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě;
 •     se na zboží vyskytne větší počet chyb;
 •     nejsme schopni zboží vyměnit nebo opravit (například zboží se již nevyrábí); nebo
 •     nelze vyměnit vadné zboží nebo součást zboží za bezvadné.