Při objednávkách nad 1500 kč poštovné zdarma!
Dárek ke každé objednávce nad 500 Kč
Mail
info@glowup.cz

Pište kdykoli

Domů / Záruční podmínky

Záruční podmínky

Záruční podmínky
 
 
 
 
1. Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku v délce 24 měsíců u spotřebitele, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím.

Zárukou přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. dohodnutý účel a že je bez materiálových a funkčních závad.

Záruku uplatňuje kupující pouze u prodejce. 

2. Podmínky poskytování záruk

Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží v okamžiku jejich převzetí kupujícím.
  • Pokud nejde o zboží deklarované při prodeji jako zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví v záruční době.
  • Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při výrobě.
  • Běžné opotřebení nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nelze považovat za závadu v rámci poskytované záruky.
  • Záruka se nevztahuje na chyby vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou nebo poškozením elektrostatickým výbojem.
  • Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.
  • Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží jinou osobou než prodávajícím nebo osobou, která byla k tomuto zásahu prodávajícím výslovně pověřena.
  • Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo jiných vnějších událostí, ke kterým došlo po přechodu odpovědnosti za škody na zboží na kupujícího nebo na vady způsobené při provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
  • Porušením plomb záruka zaniká, pokud není uvnitř chyba způsobená výrobou.
  • Záruka se nevztahuje na tiskové chyby a nebezprávnosti v námi vydaných přehledových katalozích a propagačních letácích.
3. Rozsah záruk

Prodávající poskytuje na dodávané zboží ve smyslu těchto záručních podmínek záruční dobu, která začíná běžet od data uskutečnění předání zboží kupujícímu.


 4. Upozornění při přebírání zásilky od přepravní služby

Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky, zda nenese známky poškození vzniklého při přepravě
. Tzn. povrchu kartonu, ochranné pásce a všem, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště při průrazům kartonu a deformacím rohu balíku.

Pokud narazíte při kontrole na jakýkoliv zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy, oznamte tuto skutečnost před potvrzením přepravního listu řidiči a trvejte na sepsání reklamačního protokolu, zda potvrzeném záznamu o stavu v jakém byl balík doručen ao případných dalších poškozeních. Takto zajistíte jednodušší řešení, případné pozdější reklamace.